28-годишна от Анкара преведе на турски ” История славянобългарска”

В ролята на преводач на думите на Паисий Хилендарски влиза 28-годишната българистка от Анкарския университет Тууче Конач, която за първи път преведе на турски език пълния текст на “История славянобългарска”. […]

Към статията