СТАТИСТИЧЕСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ: ОСНОВНИ ДАННИ ЗА КУЛТУРАТА В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ 2016 ГОДИНА

Статистическите изследвания на НСИ в областта на културата осигуряват информация за дейността на музеите, театрите, библиотеките, кината, радио- и телевизионната програмна дейност и производството на филми. Основните показатели и обхвата на изследванията са в съответствие с методологическите изисквания на ЮНЕСКО.

Културни институции са музеите, театрите и музикалните колективи (сценичните изкуства) и библиотеките.

Към 31.12.2016 г. в област Сливен действат 5 музея, регистрирани съгласно Закона за културното наследство.

Движимите културни ценности са национално богатство и формират музейния фонд, който се състои от 149 299 фондови единици. През 2016 г. броят на културните ценности се увеличава с 0.1% в сравнение с 2015 година.

Посещенията в музеите през 2016 г. са 98 152 и в сравнение с 2015 г. се увеличават с 13.8%. В дните със свободен вход са осъществени 22 774 от посещенията. През 2016 г. посещенията в музеите от чужденци са 3 393 и в сравнение с 2015 г. са с 1.0% повече.

Общият персонал на музеите през 2016 г. е 96, като в сравнение с 2015 г. остава без промяна.

В област Сливен през 2016 г. функционира 1 библиотека с библиотечен фонд над 200 хил. библиотечни материала. Библиотечният фонд се състои от 355 хил. библиотечни документа: книги, продължаващи издания – вестници, списания, бюлетини и друг. През 2016 г. регистрираните в тези библиотеки читатели са 7 990. Посещенията в библиотеката през 2016 г. са 148 498, а общият зает библиотечен фонд на един читател в тези библиотеки остава непроменен – 37 броя.

През 2016 г. в действащите 2 театъра в областта са организирани 593 представления, които са посетени от 64 489 зрители. В сравнение с 2015 г. представленията се увеличават с 12.5%, а посещенията – със 7.1%.

През 2016 г. в областта развиват дейност 2 музикални колектива – 1 ансамбъл за народни песни и танци и 1 оркестър. Представленията на тези колективи се увеличават с 6.3% и достигат 101, които са посетени от 22 027 лица.

Аудио-визуалната дейност включва филмовото производство, дейността на кината, както и радио- и телевизионната програмна дейност.

В края на 2016 г. в областта функционира едно кино, което има един екран и 130 места.

През 2016 г. прожекциите се увеличават с 5.5% и достигат 938, а посещенията – с 19.7% в сравнение с 2015 г. до 19 298 души.

През 2016 г. са прожектирани 134 филма, които според националността им се разпределят, както следва: 4 – български, 15 – европейски, 110 – от САЩ, и 5 – от други страни.

През 2016 г. радиооператорите в област Сливен има 2 бр. радиа. Те са излъчили 1 599 часа радиопредавания.

През 2016 г. в областта действат 3 български регистрирани и лицензирани телевизионни оператори. Телевизиите са излъчили програми с обща продължителност 17 010 часа, което е с 5.7% по-малко в сравнение с 2015 година.

 

Методологични бележки

 

Информация за дейността на музеите се получава в резултат на регулярно провеждано годишно наблюдение. Тяхната дейност се характеризира чрез: музейните фондови единици, посетителите; културно-просветната работа; персонала; приходите и разходите и материално-техническата база.

Дейността на сценичните изкуства е предмет на отделно годишно изследване. Единици на наблюдение са театрите, оперите, оперетите, цирковете, музикалните колективи, дружествата и сдруженията, които са организирали и провели рецитали и концерти (естрадни, фолклорни, симфонични, камерни, хорови, на духови оркестри, смесени и други). Тяхната дейност обхваща следните основни характеристики: сцените, местата, представленията, посетителите, постановките по националност на автора, в т.ч. нови постановки.

Предмет на годишно статистическо наблюдение е и дейността на библиотеките с библиотечен фонд над 200 хиляди. През 2016 г. се проведе изследване на библиотечната дейност в страната – допълнителен модул към наблюдението на библиотеките (пилотно изследване). Единици на наблюдение са Националната библиотека „Св.св. Кирил и Методий”, регионалните, общинските и читалищните библиотеки, библиотеките към висшите училища и училищните библиотеки. Тяхната дейност обхваща следните основни характеристики: библиотечен фонд (книги, продължаващи издания и други библиотечни документи), читатели, посещения, зает библиотечен фонд, персонал, приходи и разходи, компютри, площ на библиотеките.

Дейността на кината се обхваща чрез следните основни характеристики: места, екрани, прожекции, зрители, приходи от билети. Не се наблюдават киноклубовете и подвижните кина.

Дейността на радио- и телевизионните оператори се обхваща чрез следните основни характеристики: предавания по функция в часове, приходи и разходи.

Повече информация и данни от изследванията в областта на културата могат да бъдат намерени на интернет страницата на НСИ (www.nsi.bg), раздел „Култура”.

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s