Георги Стоянов: Изборът ми за председател е голяма чест

Желанието за членство в ОП на КСБ – Сливен, показва, че фирмите имат доверие в нас

Г-н Стоянов, Вие бяхте избран за председател на ОП на КСБ – Сливен. Моля представете се накратко, както и компанията, която ръководите, и опита Ви като член на Камарата.

– Завършил съм „Икономика на строителството” във ВИНС – Варна. Близо 35 години съм в строителния бранш. 640-420-georgi-stoianov-gerbsliven-realizaciiata-na-biudzheta-e-poredna-stypka-kymУправител и съсобственик съм на „Благоустройствени строежи” – Сливен. Основна дейност на дружеството е производство и продажба на бетонови и варови разтвори, инертни материали, бетонови изделия и др., като тези услуги формират около 80% от годишния обем. Останалите са СМР – жилищно и най-вече промишлено строителство и ремонтни работи. Фирмата е член на Камарата от нейното основаване. В предишния мандат на местното ръководство бях член на ОС на ОП на КСБ – Сливен.

За мен е голяма чест изборът ми за председател на областното представителство и го приемам като оценка за дългогодишния ми труд, за което много благодаря. Същевременно с това осъз­навам отговорността, която поемам, и ще дам всичко от себе си да оправдая гласуваното към мен доверие от колегите.

Какво е състоянието на строителния сектор във Вашата област, колко са фирмите, вписани в Регистъра, колко са членове на Камарата? Как се отразиха промените в Устава за членството в организацията? Как осъществявате диалога и обратната връзка със строителните компании?

– Вписаните в Регистъра фирми от нашата област наброяват 65, а след промените в Устава членовете в Областното представителство се увеличиха двойно и в момента са 62. Желанието за членство в ОП на КСБ – Сливен, показва, че фирмите имат доверие в нас и че откликваме на техните проблеми и нужди. Мероприятията, които организираме за тях, са актуални. Областното представителство е с отворени врати за диалог с всяка една строителна компания в нашия регион.

Кои са най-значимите обекти, които се изпълняват на територията на областното представителство, кои са проектите, които се очаква да се реализират през този програмен период? На какво разчита браншът през 2017 г.?

– През 2017 г. продължава санирането по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради в общините Нова Загора и Твърдица. Старт на дейностите по нея беше даден и в Сливен. Организираха се търговете за първите 12 жилищни блока за избор на изпълнители на обектите, като предстои провеждането на процедури за останалите 37 сгради. В изпълнение на Оперативна програма „Региони в растеж” община Сливен акцентира върху пет основни проекта на стойност около 26 млн. лв. Предстои изграждането на кръгово кръстовище при парк „Розова градина”, пробив на ул. „Раковски” и др.

Как оценявате взаимодействието с местната власт и с регионалните структури на останалите браншови организации?

– С общинското ръководство в лицето на кмета и неговите заместници сме в много добри отношения. В тази връзка бяха организирани серия от срещи между тях и представители на фирмите от ОП на КСБ – Сливен, на които бе разяснена капиталовата програма за 2017 г. и обектите, които ще се изпълняват по Оперативна програма „Региони в растеж“. Ръководството на община Сливен е отворено за различни инициативи с цел осигуряване на по-голяма прозрачност при провеждане на търговете по Закона за обществените поръчки.

В добро сътрудничество сме и с местните организации на КАБ и КИИП. Гледаме с уважение на Клуба на строителите ветерани и техни членове присъстват редовно на нашите събития.

Кои са най-честите проблеми, с които местните фирми се сблъскват, и как виждате ролята на Камарата за тяхното решение?

– Дълго продължилата криза в строителния бранш доведе до изтичане на професионална и квалифицирана работна ръка към по-големите градове, а също и до спад на желаещите да изучават нашата благородна, но трудна професия. Строителната гимназия вече не е така атрактивна за младите, както беше преди години. Липсата на работа, а оттам и по-ниските заплати са проблем в цялата страна.

Очакванията ни за подем на строителството в града са свързани с изпълнение на проекти по оперативните програми. Но това ще засили недостига на качествена работна ръка. В тази връзка сме заложили като приоритет в работата на областното представителство подпомагането на строителните фирми чрез организиране и провеждане на курсове по професионална квалификация. Правим всичко възможно и за борба със сивия сектор.

Кои според Вас в сегашния момент са най-важните приоритети на КСБ, накъде трябва да насочи усилията си браншовата организация, така че да е най-полезна на своите членове?

– Както споменах, един от основните приоритети на ОП на КСБ – Сливен, е организирането на курсове съвместно със „Строителна квалификация“ ЕАД. За провеждането им сме ангажирали професионалната строителна гимназия. Екипът от учители е на високо ниво. Чрез сътрудничеството с гимназията имаме за цел да създадем по-близки контакти между училището и строителния бранш. Надяваме се, че по този начин ще помогнем на фирмите в нашия регион за справянето с липсата на квалифицирана работна ръка, а едновременно с това и ще подпомогнем училището.
От проведените курсове се вижда, че фирмите проявяват интерес към програмата, която сме предвидили. Проведените курсове до този момент са пет.

С Областния информационен център в града също поддържаме близко сътрудничество. Миналата година беше организирана среща с нашите фирми за представяне на актуални възможности за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ с проекти по линия на ОП „Иновации и конкурентоспособност 2014 – 2020 г.” и ОП „Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 г.”.

В рамките на мероприятието бяха презентирани проекти на условията за кандидатстване по две процедури за подбор на проектни предложения, а именно „Енергийна ефективност за малките и средните предприятия“ и „Добри и безопасни условия на труд“. Събитието беше част от национална кампания под надслов „Успешни ЗАЕДНО“, която се проведе през 2016 г. в цялата страна за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ).

Кампанията е насочена към повишаване конкурентоспособността на българските предприятия, като целта е да се идентифицират нуждите на бизнеса и да се обвържат с реални възможности за финансиране, които се предоставят по оперативните програми.

През тази година фирмите бяха информирани за всичко актуално, свързано с предложенията по процедурата за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа на предприемачеството“. Нейните цели са подготовката и предоставянето на комплекс от обучения и услуги на лица, които желаят да развиват собствен бизнес, включително безработни и работещи, за планиране и стартиране на самостоятелна стопанска дейност и самонаемане.

Също така строителните компании бяха информирани за кандидатстването и подбора на проекти по процедурата „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ по ОП „Иновации и конкурентоспособност“. Нейната основна цел е предоставяне на фокусирана подкрепа на големите предприятия в България за изпълнение на мерки за енергийна ефективност и постигане на устойчив растеж и конкурентоспособност на икономиката.

Предвидили сме и много срещи и презентации с фирми производители и вносители, свързани с иновациите в строителството и материалите, както и такива за управлението на проекти в области като енергийна ефективност, иновации, социален диалог и др. Ще има и още разговори с представители на общинското ръководство.

Как виждате на местно ниво реализацията на основните политики на КСБ през настоящата година?

– КСБ е браншова организация, защитаваща интересите на строителния сектор. Надяваме се, че чрез промените в нормативната база, опростяването при кандидатстване по обществени поръчки, намаляването на бюрокрацията и чрез прозрачност при провеждане на търговете ще се стигне до намаляване на сивия сектор в строителството, а оттам и до подобряване на бизнес климата.
Областното представителство е в постоянна връзка с местната власт. Надяваме се, че с новата политика на общината и чрез строителната програма по европейските фондове ще има работа за нашите фирми, а оттам и повече обекти за тях. Санирането е един от основните приоритети, както и подобряването на инфраструктурата.

в. „Строител“

blagoustroistveni

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s