#КОЙчисти Сливен и защо за пореден път участваме в сюжет на „Ледена епоха“?

d0b7d0b8d0bcd0b0d182d0b0-d0b7d0b0d0bfd0bed187d0b2d0b0ЧРЕЗ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
СЛИВЕН

ДО
КМЕТА НА ОБЩИНА СЛИВЕН

П И Т А Н Е

от Момчил Димитров Пантелеев
общинскисъвет – ГС „СветиГеорги
Победоносец“

основание: чл.74 от ПОДОСНКВОА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РАДЕВ,

Според информацията, която ни се предоставя от общинската администрация зимното поддържане и снегопочистване на гр. Сливен, трябва да се извършва от ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „ГРИЙН ПАРТНЪРС – БКС”.

След бърз преглед в сайта на общината обаче се установява, че последната поръчка, за тази услуга е спечелена от дружеството през Януари 2013 г., като на I място по тази поръчка е класирано: ДРУЖЕСТВО ПО ЗЗД „ГРИЙН ПАРТНЪРС – БКС”.Дейността еследвало да се осъществява до изчерпване на сумата по договора или до 31 март 2013 г.?

От тогава до сега няма информация за проведена процедура. Дали в това не се крие основанието да превърнем „Сезона“ в „Бедствие“?

Кой трябва да носи отговорност за организирането на тази дейност? Въпросът е риторичен. По – скоро актуалният въпрос е защо не го е направил?

Видно от качената информация за отминалите години, за зимното поддържане и снегопочистване през експлоатациония сезон са се предвиждали дейности за почистване от сняг и третиране с химични противобледенителни материали на улични платна, тротоари, подлези, площади и др. територии за обществено ползване в гр.Сливен по приоритет и приоритетни местни пътища.
В обема на поръчката са включвани следните дейности: 1. Механизирано снегопочистване на улици. 2. Механизирано снегопочистване на тротоари. 3. Механизирано обработване с техническа сол (каменна или морска) или други химически противооблединителни вещества на улици, вкл. химическите вещества. 4. Механизирано снегопочистване и обработване с техническа сол (каменна или морска) или други химически противооблединителни вещества на улици, вкл. химическите вещества. 5. Ръчно обработване с техническа сол (каменна или морска) или други противооблединителни вещества на улици и тротоари, вкл. химическите вещества. 6. Товарене и извозване на сняг на площадка на разстояние до 3000 м. 7. Други дейности, включени в обхвата на поръчката.
Пак от сайта на общината става ясно, че на 13.01.2017 г. се е състояло Заседание на Щаба за изпълнение на Плана за защита при бедствия, в което участие са взели кметът СтефанРадев, неговият заместник СтефанКондузов и експертиотобщинскатаадминистрация? Посочено е, че е направена проверка на техниката и оборудването на полицията, пожарната, електроразпределителното и ВиКдружествата, БЧК, РЗИ, както и екипинаспешнапомощ? (нитодумазафирма, която е ангажирана с тази дейност).
„Членовете на кризисния щаб докладваха за действията на институциите по време на влошената метеорологична обстановка от 5 до 8 януари т.г., както и готовността си за действия при очаквания нов снеговалеж. През критичните дни от 5 до 8 януари пожарната е имала 18 излизания, 13 от които за пожари, предизвикани от неизправни комини. Извършени са и 4 операции за опасно висящи предмети.
Институциите работят н нормален режим и са в готовност за действие при усложнена зимна обстановка. Проверени са опорните пунктове. Наново се зареждат със соли и пясък. Няма повредена техника, затворени пътища, но има ограничения за зимни условия. Няма увеличаване на травми, следствие на заледяванията. Затворен е участък от пътя между Селището и връх „Българка”. Полицейски екипи следят дали се спазва забраната.“

Според изявление на зам.кметът Стефан Кондузов, поместено в сайта на Дарик на 05.01.2017 г.: „Фирма, с която общината има договор за зимно почистване на пътищата в града, разполага с 8 комбинирани автомобили за снегопочистване и разпръскване на солови смеси по булеварди и улици…. По заповед на кмета длъжностни лица от общинската администрация контролират и координират действията на дружествата, изпълнители по договор за зимно поддържане на общинската пътна мрежа и улиците, тротоарните площи и местата за обществено ползване в Сливен, като създават своевременната организация за действие“, но не става ясно, кои са тези длъжностни лица и коя е тази фирма?
Ако има такава фирма не е ли редно да вземе участие в работата на Кризисния щаб?

И още нещо от сайта на общината:
„По думите на зам.-кмета Стефан Кондузов е невъзможно снегопочистващата техника да премине по някои от малките улици заради неправилно и безразборно паркирани коли. „Затруднение имахме дори и на бул.”Хаджи Димитър” по тази причина. След разговори с фирмата дойде и машина от Стара Загора с по-малки габарити, но въпреки това пак има ограничения на ширината на почистените участъци”, каза Кондузов.
„Аз ходя непрекъснато из града, влизам и в кварталите. Не е имало такъв лед от много години, но не е имало място откъдето да не мога да мина. Все пак да имаме предвид, че е зима. Забравили сме малко какво е зима. Аз от детството си не помня такава комбинация на сняг и ниски температури, каза още Радев.“ Казаното разбира се не подлежи на съмнение и коментар, но в случая става въпрос не за „сухи“ констатации на метеорологичната обстановка, а за методите и начините на противопоставяне на вредоносните резултати настъпили поради това.

Пак в изказването на зам.кметът Стефан Кондузов, поместено в сайта на Дарик на 05.01.2017 г.: „Задълженията на гражданите са да почистват снега, заледените пешеходни площи и ледените висулки от прилежащите територии на имотите си и подходите към тях. Да не възпрепятстват движението на снегорини и друга снегопочистваща техника със спрени и паркирани автомобили. Да следят метеорологичния бюлетин и спазват даваните препоръки и предупреждения. Но най-вече, ако не се налага да не предприемат рискови пътувания“, посочи още Кондузов“. Дали сме достигнали до това ниво на самоусъвършенстване, което е необходимо да спазваме вменените си задължения без необходимостта да ни бъде налаган контрол и санкция зя това? Едва ли!!!

#КОЙчисти Сливен и защо за пореден път участваме в сюжет на „Ледена епоха“?
Дали управляващите не са се предоверили на своя върховен главнокомандващ– издиган в ранг на „бог“, ръководещ с вездесъща компетентност, главозамайващият просперитет на държавата и на „неговата“ партия? Дори и така да е, не трябва да се забравя, че понякога „Боговете, сигурно са полудели“! Винаги трябва да имаш „План „Б“!

Във връзка с тези констатации се налагат следните въпроси:
– Коя фирма носи ангажимент за зимното поддържане и снегопочистване през експлоатациония сезон, за почистване от сняг и третиране с химични противобледенителни материали на улични платна, тротоари, подлези, площади и др. територии за обществено ползване в гр.Сливен;
– Какви дейности са осъществени от тази фирма през периода от 05.01.2017 г. до 13.01.2017 г.;
– Какви химични препарати за противообледеняване са използвани, кой ги е осигурил, от къде и на каква цена;
– Кой общински служител е натоварен със задължението да следи изпълнението на задълженията за зимното поддържане и какви протоколи, за свършена работа е одобрил;
– Какви финансови средства са изразходени за тази дейност до момента;
– Колко нарушения от страна на фирми и граждани, свързани със задължението им да почистват, снега, заледените площи, ледените висулки и прилежащите територии на имотите си и подходите към тях са установени по съответния ред и какви санкции са наложени за това;
– На колко водачи на МПС са съставени актове за неправилно спрени и паркирани автомобили, по принцип и и в частност – създали възпрепятстване на снегорини и друга техника за почистване на територията на града.

Във връзка с усложнената зимна обстановка следва да се постави и още един въпрос. Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социалното подпомагане, безработните лица в трудоспособна възраст, които получават месечна помощ по чл. 9 от същия закон и не са включени в програми за заетост по чл. 12б от Закона за социалното подпомагане, задължително полагат обществено полезен труд по организирани от общинската администрация програми, за срок от 14-дни месечно, по 4 часа дневно.
– Колко лица, попадащи в обхвата на тази норма са регистрирани на територията на Община Сливен?
– Колко лица, от регистрираните са използвани за почистването на тротоарите, улиците и общите части през периода от 05.01.2017 г. до 13.01.2017 г.?

Надявам се да получим бързи и адекватни отговори на тези въпроси, защото в тях се крие решението срещу бъдещи преживявания в стил „dejavu“ и опитите ни да опровергаем твърдението за „Глобалното затопляне“ чрез въвеждането ни в безпомощно състояние пред един обикновен, красив и навременен зимен сезон, който всички помним от детството си!

15965308_10207935171489278_924969806043460583_n

 

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s